Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo hiểm/Tư vấn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH- BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: 0475 Tỉnh Bình Định

18/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1049 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại- telesale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: 934 Tỉnh Bình Định

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 764 Tỉnh Bình Định

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Tư vấn tài chính. Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 727 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH