Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0214 Tỉnh Bình Định

13/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bộ phận nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0031 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 721 Tỉnh Bình Định

12/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 997 Tỉnh Bình Định

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 846 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhân lực và lao động tiền lương Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 818 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 813 Tỉnh Bình Định

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý HCNS Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Cán bộ quản lý, phụ trách, quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/08/2019

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Bình Định

07/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Chuyên viên tuyển dụng. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 689 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH