Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0227 Tỉnh Quảng Trị

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ Thuật máy tính - Làm việc tại Tây Sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0388 Tỉnh Bình Định

09/09/2020

30/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lập trinh viên Java Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0343 Tỉnh Bình Định

08/08/2020

30/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 6

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0332 Tỉnh Bình Định

30/07/2020

31/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0332 Tỉnh Bình Định

30/07/2020

31/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lập trình viên Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: 882 Tỉnh Bình Định

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế website Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0242 Tỉnh Bình Định

16/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUÂT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0332 Tỉnh Bình Định

11/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lâp trình phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0332 Tỉnh Bình Định

11/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN CAMERA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

10/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH - IN - PHOTOCOPY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

10/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEBSITE Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0242 Tỉnh Bình Định

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEBSITE Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

08/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0242 Tỉnh Bình Định

08/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0227 Thành Phố Đà Nẵng

03/06/2020

06/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0227 Tỉnh Đăk Nông

02/06/2020

06/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0227 Tỉnh Kon Tum

02/06/2020

06/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0227 Tỉnh Kon Tum

02/06/2020

06/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0227 Tỉnh Quảng Nam

02/06/2020

06/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0227 Tỉnh Quảng Trị

02/06/2020

06/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0188 Tỉnh Bình Định

13/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT MÁY TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0170 Tỉnh Bình Định

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0167 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0030 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0030 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỄN PHẦN MỀM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0154 Tỉnh Bình Định

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0154 Tỉnh Bình Định

06/04/2020

06/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật game-bowling Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1102 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật Cinema Lương: 6.300.000 Số lượng: 2

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1102 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lập trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0253 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0253 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH