Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỶ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0188 Tỉnh Bình Định

13/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT MÁY TÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0170 Tỉnh Bình Định

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0167 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0030 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0030 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỄN PHẦN MỀM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0154 Tỉnh Bình Định

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0154 Tỉnh Bình Định

06/04/2020

06/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật game-bowling Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1102 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật Cinema Lương: 6.300.000 Số lượng: 2

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1102 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lập trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1014 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1014 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư, cán sự tin học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0083 Thành Phố Hồ Chí Minh

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế tạo mẫu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1127 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT PHẦN MỀM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0030 Tỉnh Bình Định

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế tạo mẫu Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1127 Tỉnh Bình Định

17/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật vẽ Autocard Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1052 Tỉnh Bình Định

06/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lập trình Java Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng KV Phú Yên Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1055 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng KV Bình Định Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1055 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý khu vực miềm trung Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1055 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triễn phần mềm Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1055 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên mạng máy tính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên khoa học máy tính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giảng viên kỷ thuật phần mềm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tư vấn giải pháp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó giám đốc kiến trúc và giải pháp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lập trình phát triễn phần mềm Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1014 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế hoạch - Kỷ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 983 Tỉnh Bình Định

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH