Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động tiền lương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN: Nhân viên tiền lương, chế độ chính sách & Bảo hiểm; Phụ trách tuyển dụng; Phó phòng Hành chính quản trị. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/07/2019

Nhà ứng tuyển: 675 Tỉnh Bình Định

22/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán sự Lao động tiền lương Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật may; Quản lý chất lượng ;Chuyền trưởng; Công nhân may có tay nghề; Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 210

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khách sạn Mường Thanh Quy nhơn cần tuyển nhân viên 2018 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH