Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KIÊM MAY MẪU Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG QC Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG CHUYỀN MAY Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-281 Tỉnh Bình Định

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT MAY NỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-277 Tỉnh Bình Định

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-253 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ỦI Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-253 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CẮT VẢI Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-253 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY CÓ TAY NGHỀ Lương: 4.000.000 Số lượng: 40

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-253 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT CHUYỀN MAY Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MERCHENDISE Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG QC Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG CHUYỀN MAY Lương: 8.000.000 Số lượng: 7

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS KIỂM HÀNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CẮT Lương: 6.500.000 Số lượng: 15

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MAY CÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 300

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TECHNICAL EXECUTIVE / CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-162 Tỉnh Bình Định

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TECHNICAL EXECUTIVE/ CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-162 Tỉnh Bình Định

29/03/2021

30/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG BỘ PHẬN ỦI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG CẮT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ PHÓ MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 10

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MAY CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-041 Tỉnh Bình Định

05/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-024 Tỉnh Bình Định

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG Lương: 4.900.000 Số lượng: 100

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-024 Tỉnh Bình Định

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-023 Tỉnh Bình Định

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-023 Tỉnh Bình Định

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH