Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PATTERN MAKER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0217 Tỉnh Bình Định

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ THUẬT ĐAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1104 Tỉnh Bình Định

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY CÓ TAY NGHỀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0063 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN PHÒNG IN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0063 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tCÔNG HNHÂN TỔ CẮT Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0063 Tỉnh Bình Định

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0036 Tỉnh Quảng Nam

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc xưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 721 Tỉnh Bình Định

12/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1083 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chuyền may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1083 Tỉnh Bình Định

27/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật mẫu - May mặc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1041 Tỉnh Bình Định

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ cắt may công nghiệp Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1012 Tỉnh Bình Định

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may có tay nghề Lương: 4.000.000 Số lượng: 100

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 997 Tỉnh Bình Định

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyền trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 984 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỷ thuật triễn khai Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 984 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ sữa máy may công nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 984 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may có tay nghề Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 984 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỷ thuật may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Bình Định

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sorting Manager (Quản lý sắp xếp) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 836 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật phát triển mẫu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 836 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân là Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may có tay nghề Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chuyền may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên rập Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 788 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên đóng gói Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 786 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ may, cắt chỉ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: 786 Tỉnh Bình Định

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Trưởng phòng nhân sự; Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật; Nhân viên kỹ thuật may; Nhân viên rập; Quản lý chuyền may; Công nhân bàn cắt; Công nhân may có tay nghề. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 122

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 721 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH