Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-146 Tỉnh Bình Định

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH GIAO TIẾP Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

27/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-074 Tỉnh Bình Định

27/02/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non & Bảo mẫu Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0290 Tỉnh Bình Định

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0022 Tỉnh Bình Định

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/12/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

04/12/2019

14/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1079 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1050 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: 2.800.000 Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 812 Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 781 Tỉnh Bình Định

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Thạc sỹ Y tế cộng đồng và điều dưỡng; Thạc sỹ Sinh học ứng dụng; Thạc sỹ Công nghệ kỷ thuật. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: 755 Tỉnh Bình Định

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Giáo viên tiếng anh; Hiệu trưởng; Giáo viên mầm non giảng dạy Montessori; Giáo viên mầm non . Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 728 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Giáo viên dạy nghề; Tư vấn tuyển sinh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 695 Tỉnh Bình Định

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH