Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA DEPUTY MANAGER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0217 Tỉnh Bình Định

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS CHẤT LƯỢNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0196 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 853 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1047 Tỉnh Bình Định

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/10/2019

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

21/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 912 Tỉnh Bình Định

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc phân xưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 846 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng quản lý chất lượng Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC kiểm hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

21/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát bếp lạnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

29/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH