Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1079 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may CN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 825 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 20 NAM CÔNG NHÂN (sản xuất kính cường lực) Lương: 4.800.000 Số lượng: 20

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU GRANITE CẦN TUYỂN: Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

06/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

06/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG 2018: Tuyển nhiều vị trí, số lượng lớn, lương cao, tuyển liên tục trong năm 2018. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 999

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH