Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1500

24/12/2021

Nhà ứng tuyển: 21-445 Tỉnh Quảng Ngãi

24/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2000

05/11/2021

Nhà ứng tuyển: 21-388 Tỉnh Bình Định

05/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MỸ NGHỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 21-386 Tỉnh Bình Định

02/11/2021

15/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: 4.500.000 Số lượng: 12

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 0474 Tỉnh Bình Định

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-086 Tỉnh Bình Định

27/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-329 Tỉnh Bình Định

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: 0506 Tỉnh Bình Định

15/12/2020

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Dụng Thợ Thi Công Quảng Cáo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: 21-351 Tỉnh Bình Định

25/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đan mây Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

16/10/2020

Nhà ứng tuyển: 0445 Tỉnh Bình Định

16/10/2020

16/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 7.000.000 Số lượng: 50

14/08/2020

Nhà ứng tuyển: 977 Tỉnh Bình Định

14/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0334 Tỉnh Bình Định

10/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY CÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 19

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0273 Tỉnh Bình Định

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN BỌC NỆM Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0273 Tỉnh Bình Định

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LẮP RÁP GỖ Lương: 5.000.000 Số lượng: 15

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0273 Tỉnh Bình Định

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 21.002 Tỉnh Bình Định

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LỰA HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 21.002 Tỉnh Bình Định

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN NHẶT HÀNG TRÊN BĂNG TẢI ĐÓNG GÓI, RẢI NHÂN Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 21.002 Tỉnh Bình Định

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CẮT MAY CÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 0268 Tỉnh Bình Định

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1079 Tỉnh Bình Định

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may CN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 825 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN: 20 NAM CÔNG NHÂN (sản xuất kính cường lực) Lương: 4.800.000 Số lượng: 20

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU GRANITE CẦN TUYỂN: Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

06/08/2018

Nhà ứng tuyển: 21-107 Tỉnh Bình Định

06/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG 2018: Tuyển nhiều vị trí, số lượng lớn, lương cao, tuyển liên tục trong năm 2018. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 999

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH