Tin Tức Xuất Khẩu Lao Động

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019 (3 NGÀNH: SXCT, XÂY DỰNG, NGƯ NGHIỆP) 06/05/2019

- Ngày thi: + Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: từ ngày 02/07 đến ngày 31/07/2019. + Ngành ngư nghiệp: từ ngày 23/09 đến ngày 11/10/2019. - Thời gian đăng ký: tổ chức chung một đợt tiếp nhận hồ sơ dự thi cho cả ba ngành từ ngày 15 - 17/5/2019 (3 ngày).

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 28/11/2018

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 10/12 đến ngày 12/12/2018 (03 ngày).

- Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415