Tin tức chung

QUY TRÌNH TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 09/05/2024

Thực hiện Thông báo số 09/TB-SLĐTBXH ngày 26/02/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Ý kiến Kết luận của đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định về triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch số 211/KH-TTDVVL ngày 01/3/2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2024

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415