Thông Tin Đào Tạo

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT BẢN 22/05/2018

Được sự cho phép của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Định, thực hiện chức năng của Trung tâm Dịch vụ việc làm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tỉnh Bình Định tham gia dự tuyển chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản đạt kết quả cao, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định liên tục tổ chức các lớp đào tạo tiếng Nhật cho người lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC 22/05/2018

Được sự cho phép của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Định, thực hiện chức năng của Trung tâm Dịch vụ việc làm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Bình Định có đủ kiến thức cần thiết để tham gia vào các kỳ thi tiếng Hàn do Trung tâm Lao động Ngoài nước phối hợp với cơ quan Phát triển nguồn Nhân lực Hàn Quốc HRD tổ chức, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thông báo mở các lớp đào tạo tiếng Hàn quốc tại Trung tâm

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415