Thông Tin TTLĐ

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2018 18/05/2018

Tháng 01/2018 có 85 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 3.669 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 12/2017 18/05/2018

Tháng 12/2017 có 114 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 3.099 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2017 18/05/2018

Tháng 11/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của 86 lượt doanh nghiệp đăng ký tại Trung tâm với 1.002 chổ việc làm trống và từ thông tin của 58 lượt người có nhu cầu tìm việc làm. Phân tích tình hình thị trường lao động như sau:

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415