Thông Tin TTLĐ

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4/2021 12/05/2021

Tháng 4/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 71 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 2.212 chổ việc làm trống; 205 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2021 09/04/2021

Quý I/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 127 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 3.202 chổ việc làm trống; 437 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2021 09/03/2021

Tháng 02/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 31 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 491 chổ việc làm trống; 119 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2021 08/02/2021

Tháng 01/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 39 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 1729 chổ việc làm trống; 131 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 08/02/2021

Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 502 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 10.057 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 2.368 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2020 13/01/2021

Tháng 11/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 28 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 230 vị trí việc làm trống; 340 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415