DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HỒ VĂN DIỆU HỒ VĂN DIỆU Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH VĂN HOÀNG HUỲNH VĂN HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nghệ môi trường Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HỒ ĐỨC LỢI HỒ ĐỨC LỢI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ sư xây dựng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYEN THANH BAO NGUYEN THANH BAO Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: 12/12

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe hạng C Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN MINH TRÍ NGUYỄN MINH TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HÀ XUÂN TÙNG HÀ XUÂN TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: 12/12

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Xuất nhập khẩu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ MỸ LINH NGUYỄN THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Anh văn thương mại Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Anh văn thương mại Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ NGỌC HIỆU VÕ NGỌC HIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bảo trì điện Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ NGUYỆT SANG TRẦN THỊ NGUYỆT SANG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN NGỌC TRƯƠNG TRẦN NGỌC TRƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán tài chính ngân hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ ÁI QUYÊN LÊ THỊ ÁI QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HÀ THỊ MỸ DUYÊN HÀ THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Quản trị văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH TẤN NHÀN HUỲNH TẤN NHÀN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ sư cầu đường Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VŨ THUẬT NGUYỄN VŨ THUẬT Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN CƯỜNG NGUYỄN VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: 12/12

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Xuất nhập khẩu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN HOÀNG NGUYỄN VĂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bảo trì điện Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THÁI DANH LÊ THÁI DANH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán tài chính ngân hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT MAI ĐỨC TÂY MAI ĐỨC TÂY Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe hạng C Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN TRIỆU PHÚC NGUYỄN TRIỆU PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bảo trì điện Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN HOÀNG NGUYỄN VĂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bảo trì điện Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ MỸ DIỄM LÊ THỊ MỸ DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: quản trị kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN NGỌC QUANG TRẦN NGỌC QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bảo trì bảo dưỡng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN TRUNG PHI TRƯỜNG NGUYỄN TRUNG PHI TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: 09/12

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe hạng C Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN VĂN DŨNG TRẦN VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Quản trị nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN LẬP NGUYỄN LẬP Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: THIẾT KÊ WESBSITE Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẶNG KHƯU QUYỀN ĐẶNG KHƯU QUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Xuất nhập khẩu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT DINH LE THAI DUC DINH LE THAI DUC Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LỮ ĐÌNH SINH LỮ ĐÌNH SINH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Sơ cấp nghề

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ SỸ HÙNG VÕ SỸ HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe hạng C Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 tháng

DANH MỤC NGÀNH