DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGÔ QUỐC KHUYNH NGÔ QUỐC KHUYNH Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: Không yêu cầu

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THANH TRÍ PHẠM THANH TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: 09/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRÀN THỊ ĐỨNG TRÀN THỊ ĐỨNG Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Trình độ: 09/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN MINH HẬU TRẦN MINH HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: 09/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN XUÂN THẮNG NGUYỄN XUÂN THẮNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN QUỐC SƠN NGUYỄN QUỐC SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Không yêu cầu

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ SƠN NGUYỄN THỊ SƠN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ PHƯỢNG PHẠM THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: 12/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ HOÀI NHUNG VÕ THỊ HOÀI NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM QUANG SANG PHẠM QUANG SANG Giới tính: Nam Tuổi: 46 Trình độ: 12/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ NGỌC NGÂN PHẠM THỊ NGỌC NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: 12/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ THU HÀ VÕ THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN THỊ TƯỜNG VI PHAN THỊ TƯỜNG VI Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN THÔNG NGUYỄN VĂN THÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 53 Trình độ: 09/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ THU ĐÀO TRẦN THỊ THU ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Trình độ: 12/12

07/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HỒ THỊ MỸ KHA HỒ THỊ MỸ KHA Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: 12/12

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ KIM CHI PHẠM THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐOÀN THANH TRUNG ĐOÀN THANH TRUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Không yêu cầu

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ KIM SANG LÊ KIM SANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Không yêu cầu

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN ĐÌNH KIỆT TRẦN ĐÌNH KIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Cao đẳng nghề

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ HƯƠNG LÊ THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN VĂN TÁM TRẦN VĂN TÁM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ NGÂN TRẦN THỊ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM PHÚ PHƯỜNG PHẠM PHÚ PHƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT CAO THÀNH DŨNG CAO THÀNH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐÀO TRỌNG SƠN ĐÀO TRỌNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 49 Trình độ: 09/12

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ THU HIẾU LÊ THỊ THU HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: 09/12

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN NGUYỄN MỸ DUYÊN TRẦN NGUYỄN MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THÀNH LUÂN NGUYỄN THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: 09/12

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THANH THÚY NGUYỄN THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

06/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH