DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Văn hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG VĂN KHƯƠNG TRƯƠNG VĂN KHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ ÁI LINH PHAN THỊ ÁI LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HÀ XUYÊN TRƯƠNG THỊ HÀ XUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU THẮNG TRẦN THỊ THU THẮNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU SƠN TÂM CHÂU SƠN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH LÊ THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI ÁI LƯU MAI ÁI LƯU Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Văn hóa học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH