DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG TRƯỜNG TRẦN QUANG TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 12/12

02/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUỲNH NHƯ PHẠM QUỲNH NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

26/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KHẢ ÁI NGUYỄN THỊ KHẢ ÁI Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH SINH NGUYỄN THANH SINH Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUYẾT THẮNG TRẦN QUYẾT THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 60 12/12

18/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CHÁNH TÂY NGUYỄN CHÁNH TÂY Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

05/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NẠI NGUYỄN VĂN NẠI Giới tính: Nam Tuổi: 56 09/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA VĂN HẢI LA VĂN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 28 12/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TRỌNG TRẦN VĂN TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 44 10/12

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH ĐÔNG VÕ MINH ĐÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 12/12

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN TRIỄN LÊ VĂN TRIỄN Giới tính: Nam Tuổi: 30 09/12

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY KHANH NGUYỄN DUY KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

09/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU THỊ BĂNG TÂM CHÂU THỊ BĂNG TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 12/12

06/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HẰNG VÕ THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

06/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ BÍCH HƯỜNG TRƯƠNG THỊ BÍCH HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

05/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÉ BA LÊ THỊ BÉ BA Giới tính: Nữ Tuổi: 36 12/12

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH VƯƠNG NGUYỄN THÀNH VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH ĐỊNH NGUYỄN THỊ MINH ĐỊNH Giới tính: Nữ Tuổi: 36 12/12

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH LÂN NGUYỄN THANH LÂN Giới tính: Nam Tuổi: 30 12/12

05/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THÚY HẰNG VÕ THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VI ĐẶNG THẢO HÒA VI ĐẶNG THẢO HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN TRIỀU DƯƠNG VĂN TRIỀU Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH THẢO LÊ THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

06/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MƯỜI NGUYỄN THỊ MƯỜI Giới tính: Nữ Tuổi: 58 12/12

06/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU THỦY TRẦN THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN THUẬT TRẦN VĂN THUẬT Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUANG NHÂN HUỲNH QUANG NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH