DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU HOÀI NGUYỄN HỮU HOÀI Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

04/01/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HỒNG THẮM VÕ THỊ HỒNG THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LI DA NGUYỄN THỊ LI DA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC TRÂM TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM ANH NGUYỄN THỊ KIM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Không yêu cầu

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LÊ HÂN TRẦN THỊ LÊ HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH