DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THÚY TIÊN PHẠM THÚY TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HOÀNG SA TRẦN THỊ HOÀNG SA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MỸ KIỀU HỒ THỊ MỸ KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

10/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHI TRẦN THỊ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ CẨM GIANG HUỲNH THỊ CẨM GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Tiểu học

17/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MẾN NGUYỄN THỊ MẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ CHI NGUYỄN THỊ CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGA TRẦN THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ HIỀN HỒ THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRƯƠNG QUỐC HOÀNG LÊ TRƯƠNG QUỐC HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY ANH NGUYỄN THỊ THÙY ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÚY TRINH LÊ THỊ THÚY TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

02/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THANH THỦY PHAN THỊ THANH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG TRƯƠNG THỊ KIỀU CHINH ĐẶNG TRƯƠNG THỊ KIỀU CHINH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ DIỄM PHƯƠNG TRẦN THỊ DIỄM PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ NGỌC HIẾU LÊ THỊ NGỌC HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC HÒA TRẦN QUỐC HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO TIỂU TRANG ĐÀO TIỂU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NHI NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ LÊ YẾN NHI NGÔ LÊ YẾN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN THỊ BÉ VĂN THỊ BÉ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ VỆ LÊ THỊ VỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU DUNG NGUYỄN THỊ THU DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

31/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÒNG MỸ LỆ VÒNG MỸ LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HỒNG GẤM TRƯƠNG THỊ HỒNG GẤM Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

31/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC LUYẾN NGUYỄN THỊ NGỌC LUYẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

31/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH PHƯƠNG PHAN THANH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

28/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

28/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TỐ VANG LÊ THỊ TỐ VANG Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Tốt nghiệp Trung cấp

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH