DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÓ NGUYỄN VĂN PHÓ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ MỸ NỮ TRƯƠNG THỊ MỸ NỮ Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

30/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ THÚY HUỲNH THỊ THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO THỊ TÂN CAO THỊ TÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 64 Sơ cấp nghề

28/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ TÚ PHƯƠNG TRƯƠNG THỊ TÚ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

27/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC MINH TÂM TRẦN NGỌC MINH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

27/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO VIỆT THƠ ĐÀO VIỆT THƠ Giới tính: Nam Tuổi: 41 Sơ cấp nghề

27/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LƯƠNG LỄ NGUYỄN LƯƠNG LỄ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ THOA HOÀNG THỊ THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC THI NGUYỄN THỊ NGỌC THI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU THỦY NGUYỄN THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUYỀN NGUYỄN QUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

26/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIM THẢO PHAN THỊ KIM THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGUYÊN QUÂN TRẦN NGUYÊN QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THANH DUY VÕ THANH DUY Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HIÊN NGUYỄN VĂN HIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ TƯỜNG VI MAI THỊ TƯỜNG VI Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH NHÂM VÕ MINH NHÂM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

27/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN MINH HÙNG PHAN MINH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

22/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THẾ CHÂU NGUYỄN THẾ CHÂU Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

20/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH ANH TRÂM HUỲNH ANH TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH TÂM NGUYỄN THÀNH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN LẮM NGUYỄN THỊ XUÂN LẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Tiểu học

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ ANH THÊM TRẦN THỊ ANH THÊM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÚY NGỌC TRẦN THỊ THÚY NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TÍ NGUYỄN VĂN TÍ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ HOÀNG DIỆP HUỲNH THỊ HOÀNG DIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ SÔ NY ĐINH THỊ SÔ NY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH