DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ TRỌNG TUY VÕ TRỌNG TUY Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN ỨNG NGUYỄN VĂN ỨNG Giới tính: Nam Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ KHÁI VÕ KHÁI Giới tính: Nam Tuổi: 61 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC HUY LÊ QUỐC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH