DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ Ý NHI LƯƠNG THỊ Ý NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

12/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bưu chính viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 35 12/12

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bưu chính viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRINH THE MY TRINH THE MY Giới tính: Nam Tuổi: 58 Kỹ thuật viên

01/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bưu chính viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH