DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Quốc Bảo Đào Quốc Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Ái Xuân Phạm Thị Ái Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 7000000
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYÊN NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG MINH TOÀN LƯƠNG MINH TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

16/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Liên Trần Thị Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 1832 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DO THI KIM LIEN DO THI KIM LIEN Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THẢO TRƯƠNG THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO THỊ DIỆU TRÂM CAO THỊ DIỆU TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÙY MAY LÊ THỊ THÙY MAY Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH ANH NGUYỄN HUỲNH ANH NGUYỄN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH TRÚC LÊ THANH TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MỸ THÙY TRẦN THỊ MỸ THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÙ THỊ HÂN CÙ THỊ HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ BÍCH NGỌC TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ TUYẾT TRINH PHAN THỊ TUYẾT TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG ÂN NGUYỄN TRUNG ÂN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HẠNH ĐOAN TRƯƠNG THỊ HẠNH ĐOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ TRUYỀN ĐÀO THỊ TRUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: 1 tháng

DANH MỤC NGÀNH