DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG QUÂN NGUYỄN TRUNG QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

03/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG TOÀN NGUYỄN QUANG TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 17 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TRUNG KẾ TRẦN TRUNG KẾ Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Hoàng Nguyễn Thanh Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

07/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG TOÀN NGUYỄN QUANG TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

15/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 18 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NINH NGUYỄN THỊ NINH Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NHẬT NGUYỄN VĂN NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 27 Kỹ thuật viên

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH LĂNG ĐINH LĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ ĐÌNH HÙNG NGÔ ĐÌNH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

23/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 12,000,000 -> 15,000,000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Anh Đức Bùi Anh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

23/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quốc Mạnh Trần Quốc Mạnh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

13/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH BÌNH NGUYỄN THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

11/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thanh Văn Trương Thanh Văn Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
- Tỉnh Quảng Nam
- Tỉnh Quảng Ngãi
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HẢI NGUYỄN VĂN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM KHÁNH MỸ PHẠM KHÁNH MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THÁNH MỸ PHẠM THÁNH MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000-7000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH LONG TRẦN ĐÌNH LONG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7-10 triệu
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THANH VĂN TRƯƠNG THANH VĂN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH