DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ THU BA TRỊNH THỊ THU BA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG THẮNG NGUYỄN QUANG THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA THỊ MỸ NON LA THỊ MỸ NON Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ CẨM NHUNG TRẦN THỊ CẨM NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN THỊNH DƯƠNG VĂN THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ HOÀNG NGỌC ĐOÀN THỊ HOÀNG NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƯ SINH NGUYỄN THỊ THƯ SINH Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ SONG MAI THỊ SONG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ VI ĐỖ THỊ VI Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LỆ THỦY NGUYỄN THỊ LỆ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH NHÂN ĐẠO HUỲNH NHÂN ĐẠO Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ THẮM LƯƠNG THỊ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HỮU TÍNH PHẠM HỮU TÍNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ OANH ĐỖ THỊ OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LỜI NGUYỄN VĂN LỜI Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

11/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÙ THỊ MỸ NHUNG CÙ THỊ MỸ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NGỌC LUÂN BÙI NGỌC LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ ĐÌNH HÙNG NGÔ ĐÌNH HÙNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN TIẾN PHẠM VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ TƯỜNG VY ĐẶNG THỊ TƯỜNG VY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ ĐÀO LÊ THỊ ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Cao đẳng nghề

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM DUNG TRẦN THỊ KIM DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HẠNH TRƯƠNG THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000-7000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HIẾU NGUYỄN THỊ BÍCH HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ TIN PHẠM THỊ TIN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH