DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM DUNG TRẦN THỊ KIM DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HẠNH TRƯƠNG THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000-7000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HIẾU NGUYỄN THỊ BÍCH HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ TIN PHẠM THỊ TIN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH