DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH VŨ NGUYỄN THANH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

04/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ ĐÌNH QUI TẠ ĐÌNH QUI Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

15/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH DUY NGUYỄN THÀNH DUY Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐĂNG KHOA TRẦN ĐĂNG KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THÀNH ĐƯƠNG PHẠM THÀNH ĐƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

02/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN ĐẠT NGUYỄN TẤN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH NGUYỄN CẨN HUỲNH NGUYỄN CẨN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

01/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRÚC LAM NGUYỄN TRÚC LAM Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Kỹ thuật viên

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VŨ NAM GIANG PHẠM VŨ NAM GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TÂM NGUYỄN VĂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN XUÂN HẠ TRẦN XUÂN HẠ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THÀNH ĐÔNG LÂM THÀNH ĐÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN LÂM LÊ VĂN LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THANH ĐÔNG VÕ THANH ĐÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TRƯỜNG TRẦN VĂN TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Kỹ thuật viên

08/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ BÍCH HẠNH PHẠM THỊ BÍCH HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Kỹ thuật viên

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐIỆP TRẦN ĐIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 34 Kỹ thuật viên

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TRUYỀN NGUYỄN VĂN TRUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MINH SANG LÊ MINH SANG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO XUÂN LỰC ĐÀO XUÂN LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Kỹ thuật viên

30/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THÀNH PHÁT LÊ THÀNH PHÁT Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG DUY NGUYỄN HOÀNG DUY Giới tính: Nam Tuổi: 31 Kỹ thuật viên

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN THỊNH TRẦN VĂN THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THẮNG LÊ THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thế VInh Trần Thế VInh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 15.000.000 vnd
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Le Duy Hung Le Duy Hung Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/01/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH THOẠI NGUYỄN THANH THOẠI Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

04/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ KIM LIÊN PHẠM THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

23/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ PHI HỔ LÊ PHI HỔ Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH