DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ LONG PHƯỚC VÕ LONG PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 2 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN CHƯƠNG NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

03/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN CÔNG HẬU TRẦN CÔNG HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 5000000-7000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THANH TRUNG VÕ THANH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH QUÂN NGUYỄN ĐÌNH QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG ĐẬU TRƯƠNG ĐẬU Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7-10 triệu
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG ĐẬU TRƯƠNG ĐẬU Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000-10000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRƯỜNG LƯU NGUYỄN TRƯỜNG LƯU Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN CÔNG HẬU TRẦN CÔNG HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG TỰ NGUYỄN HOÀNG TỰ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO VĂN TÚ ĐÀO VĂN TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG HUY NGUYỄN TRỌNG HUY Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC THỐNG TRẦN NGỌC THỐNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG MINH TRIỀU TRƯƠNG MINH TRIỀU Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH