DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hàn ngữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THANH LIÊN VÕ THỊ THANH LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

31/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
- Tỉnh Bình Dương
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hàn ngữ Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH