DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ KIM THU VÕ KIM THU Giới tính: Nam Tuổi: 50 Tốt nghiệp Đại học

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

30/12/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 15.000.000 - 17.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THANH TÚ NGÔ THANH TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ THANH THẢO HÀ THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LỆ THẮM NGUYỄN THỊ LỆ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

07/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC HÙNG TRẦN QUỐC HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 10 tháng

DANH MỤC NGÀNH