DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KHỞI NGUYỄN THỊ KHỞI Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH ĐÀO NGUYỄN THANH ĐÀO Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ NGỌC TÁI HỒ NGỌC TÁI Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG ĐÀI NGUYỄN TRỌNG ĐÀI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN HỮU TRẦN VĂN HỮU Giới tính: Nam Tuổi: 55 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ NGUYÊN HOÀNG VÕ NGUYÊN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THANH NHƯ VÕ THANH NHƯ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC VŨ NGUYỄN QUỐC VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THOA NGUYỄN THỊ THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THANH NHÀN ĐINH THANH NHÀN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM TẤN BÌNH PHẠM TẤN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 51 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG DŨNG NGUYỄN HOÀNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH HUYỀN TRẦN THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH LÊ THANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC TÍNH NGUYỄN ĐỨC TÍNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ ĐÌNH PHƯƠNG HỒ ĐÌNH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGỌC VINH TRƯƠNG NGỌC VINH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG NGỌC MINH ĐẶNG NGỌC MINH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỒNG KHÁNH NGUYỄN HỒNG KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 61 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ KIM VANH VÕ THỊ KIM VANH Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MINH TUẤN LÊ MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

26/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM KHẮC ĐIỆP PHẠM KHẮC ĐIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC VĂN TRẦN QUỐC VĂN Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

31/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC HẢI NGUYỄN QUỐC HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH MỸ TRANG HUỲNH MỸ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯỞNG THỊ THÚY NƯƠNG TƯỞNG THỊ THÚY NƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ CROP ĐINH THỊ CROP Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TRỰC NGUYỄN VĂN TRỰC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TẤN ĐẠT HUỲNH TẤN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN LIẾN PHẠM VĂN LIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH