DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUYỀN THƯ NGUYỄN HUYỀN THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ VÂN NGUYỄN THỊ VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH NGUYỄN THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ THỊ KIM YẾN TÔ THỊ KIM YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ MỸ HIỆP ĐINH THỊ MỸ HIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ NGUYỆT TRƯƠNG THỊ NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN MINH TRỰC ĐOÀN MINH TRỰC Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TUẤN VŨ LÊ TUẤN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ ÔM ĐINH THỊ ÔM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ PHƯƠNG HẰNG ĐỖ THỊ PHƯƠNG HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LỮ KHÁNH BÌNH NGUYỄN LỮ KHÁNH BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HỒNG NON TRẦN THỊ HỒNG NON Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN TRƯƠNG KIM KHÁNH VĂN TRƯƠNG KIM KHÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM CƠ NGUYỄN THỊ KIM CƠ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ MỸ VIÊN ĐẶNG THỊ MỸ VIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ BÍCH VIÊN LÊ BÍCH VIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ THẢO ĐỖ THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THÀNH ĐẠT NGUYỄN VĂN THÀNH ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ MỸ LINH PHẠM THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRINH NGUYỄN THỊ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

01/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG HẬU NGUYỄN TRUNG HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TUẤN KIỆT HUỲNH TUẤN KIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 54 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÂN TRỌNG TÂM THÂN TRỌNG TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ CHÂU NGUYỄN THỊ CHÂU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRẦN THANH TỊNH NGUYỄN TRẦN THANH TỊNH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THANH KIỆT QUÁCH THANH KIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Tiểu học

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ LÀNH VÕ THỊ LÀNH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH PHƯƠNG NGUYỄN MINH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH