DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN KIM MẪN ĐOÀN KIM MẪN Giới tính: Nam Tuổi: 56 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU THIÊN NGUYỄN THỊ THU THIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TRÚC NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ SANG HOÀNG THỊ SANG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

28/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỘNG KHA NGUYỄN THỊ MỘNG KHA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ THU THỦY DƯƠNG THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

27/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH THỦY TRẦN THỊ THANH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG CHẨN TRẦN QUANG CHẨN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

27/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ DIỄM KIỀU PHẠM THỊ DIỄM KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÀ NGUYỄN THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THANH NHÀN ĐẶNG THỊ THANH NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

27/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ MỸ TRIỀU PHẠM THỊ MỸ TRIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

26/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

26/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUẾ MI NGUYỄN THỊ QUẾ MI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

26/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THU THẢO VÕ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ THỊ THANH THẢO TÔ THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGHIỆP NGUYỄN THỊ NGHIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM LOAN NGUYỄN THỊ KIM LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 53 Tốt nghiệp Trung cấp

21/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH VĂN HIỆP HUỲNH VĂN HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HỒNG LIÊN VÕ THỊ HỒNG LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

19/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ BÍCH HOA TRƯƠNG THỊ BÍCH HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN THẠCH NGUYỄN TẤN THẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH THỦY TRẦN THỊ THANH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

30/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ ÚT MƯỜI TRẦN THỊ ÚT MƯỜI Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ THU TRANG DƯƠNG THỊ THU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ THỊ THÚY OANH TÔ THỊ THÚY OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU HỒNG TRẦN THỊ THU HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Tốt nghiệp Trung cấp

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ KIM THOA DƯƠNG THỊ KIM THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Trung cấp

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN THẮNG PHAN VĂN THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH