DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ ÁNH LY ĐINH THỊ ÁNH LY Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG THỊ TIÊN TĂNG THỊ TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU NGUYỄN THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

31/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC CƯỜNG NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

05/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ HUỲNH DUNG DƯƠNG THỊ HUỲNH DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN LANG THƯ TRẦN LANG THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU GIA HÂN LƯU GIA HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ HƯỜNG DƯƠNG THỊ HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUỐC TUÂN HUỲNH QUỐC TUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỪ NGUYỄN UYỂN NHƯ TỪ NGUYỄN UYỂN NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

11/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ THỊ PHƯƠNG THẢO TÔ THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH NGỌC TÚ HUỲNH NGỌC TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ LỆ THU HUỲNH THỊ LỆ THU Giới tính: Nữ Tuổi: Sơ cấp nghề

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAM TUAN PHAM TUAN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: 4 tháng

DANH MỤC NGÀNH