DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH SA LÊ THỊ BÍCH SA Giới tính: Nữ Tuổi: 36 12/12

18/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ VÂN TRẦN THỊ VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

13/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ MỸ THOA PHAN THỊ MỸ THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 12/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRANG ANH PHỤNG TRANG ANH PHỤNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Kỹ thuật viên

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ ÁNH LƯU NGÔ THỊ ÁNH LƯU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 12/12

03/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 12/12

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẤN PHÁT ĐÀO TẤN PHÁT Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/07/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÚC NGUYỄN VĂN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

17/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ CẨM NHUNG TRẦN THỊ CẨM NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Kỹ thuật viên

16/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HẰNG NY PHẠM THỊ HẰNG NY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Kỹ thuật viên

16/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC KHÁNH TRẦN NGỌC KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 09/12

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ ANH PHƯƠNG HOÀNG THỊ ANH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ BÁ THƯƠNG LÊ BÁ THƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH