DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN SỸ NGUYỄN TẤN SỸ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO TRỌNG HIỀN ĐÀO TRỌNG HIỀN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH NHƠN NGUYỄN THÀNH NHƠN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

12/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG ĐÌNH PHỤNG ĐẶNG ĐÌNH PHỤNG Giới tính: Nam Tuổi: 62 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG DANH NGUYỄN CÔNG DANH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

24/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VIỆT HỒNG NGUYỄN VIỆT HỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG KHANH NGUYỄN CÔNG KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC TẤN NGUYỄN NGỌC TẤN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ NGỌC TUẤN VÕ NGỌC TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 58 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG NGỌC VŨ ĐẶNG NGỌC VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM PHÚ CƯỜNG PHẠM PHÚ CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Cao đẳng nghề

15/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ MẠNH CƯỜNG HỒ MẠNH CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG LÊ NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH ĐỨC HÙNG HUỲNH ĐỨC HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THẾ NGUYỄN VĂN THẾ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG KHANH NGUYỄN QUANG KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐÌNH DŨNG LÊ ĐÌNH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 59 Tốt nghiệp Đại học

05/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN THẠNH PHẠM VĂN THẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HƯƠNG NGUYỄN VĂN HƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

28/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN ĐỒNG ĐỖ VĂN ĐỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 61 Tốt nghiệp Đại học

28/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NGỌC NGUYỄN VĂN NGỌC Giới tính: Nam Tuổi: 58 Tốt nghiệp Trung cấp

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THĂNG BÌNH PHAN THĂNG BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 62 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THÀNH ĐẠI PHẠM THÀNH ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 53 Tốt nghiệp Đại học

04/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC HỚN TRẦN NGỌC HỚN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH ĐỊNH NGUYỄN THANH ĐỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

19/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ TRUNG ĐỨC NGÔ TRUNG ĐỨC Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH VĂN CƯ HUỲNH VĂN CƯ Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Trung cấp

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG LÊ NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ANH CHƯƠNG NGUYỄN ANH CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 55 Tốt nghiệp Trung cấp

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH