DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYỄN THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH VĂN HẠNH HUỲNH VĂN HẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG VĂN DUY TRƯƠNG VĂN DUY Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI DUY ĐÔNG BÙI DUY ĐÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH ĐINH NGUYỄN THÀNH ĐINH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH TRÍ NGUYỄN THANH TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH CƯỜNG NGUYỄN THÀNH CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

24/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC SÁCH NGUYỄN NGỌC SÁCH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC SÁCH NGUYỄN NGỌC SÁCH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH LONG NGUYỄN THÀNH LONG Giới tính: Nam Tuổi: 27 12/12

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN ANH NGUYỄN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH