DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU NGA TRẦN THỊ THU NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NHƯ Ý LÊ NHƯ Ý Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/06/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thông Nguyễn Ngọc Thông Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

04/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ GIÀU MAI THỊ GIÀU Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Kỹ thuật viên

26/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀN THỊ LẠNH ĐIỀN THỊ LẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TỐ DUYÊN NGUYỄN THỊ TỐ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000-7000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT HÀNG NGUYỄN THỊ TUYẾT HÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU LOAN NGUYỄN THỊ THU LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH