DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ PHƯƠNG MAI PHAN THỊ PHƯƠNG MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ MINH ĐẶNG THỊ MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: 3 tháng

DANH MỤC NGÀNH