DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ THANH NHÃ LÝ THANH NHÃ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

30/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG LÊ HẬU ĐẶNG LÊ HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng nghề

09/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HIỀN PHAN THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÚY KIỀU NGUYỄN THÚY KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ PHƯƠNG MAI PHAN THỊ PHƯƠNG MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ MINH ĐẶNG THỊ MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: 3 tháng

DANH MỤC NGÀNH