DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG DŨNG HOÀNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

27/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ A LY VÕ A LY Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

26/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THU HẰNG TRƯƠNG THỊ THU HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

26/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HỒNG MƯỜI TRẦN THỊ HỒNG MƯỜI Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

26/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGUYỄN THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Xuân Huệ Lê Thị Xuân Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Kỹ thuật viên

11/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 8000000
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THÙY TRANG VŨ THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGUYÊN THANH TRẦN NGUYÊN THANH Giới tính: Nam Tuổi: 41 Sơ cấp nghề

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU ĐỨC QUỲNH LƯU ĐỨC QUỲNH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

28/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN TÚ PHAN VĂN TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 41 Sơ cấp nghề

14/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG CHÍ NGUYỄN CÔNG CHÍ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ NGỌC THÚY PHÙNG THỊ NGỌC THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LAN LÊ THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Tốt nghiệp Trung cấp

07/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH TẤN HIỆP ĐINH TẤN HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN VŨ NGUYỄN TUẤN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

31/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TÚ NHI LÊ TÚ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

27/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 52 Tốt nghiệp Trung cấp

27/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẠCH PHƯƠNG HUYỀN BẠCH PHƯƠNG HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN MINH TRÍ PHAN MINH TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

16/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 50 Sơ cấp nghề

13/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ DIỆU HIỀN PHẠM THỊ DIỆU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Sơ cấp nghề

13/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM THI NGUYỄN THỊ KIM THI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ YẾN NGUYỄN THỊ MỸ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẰNG NGUYỄN THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG NGUYỄN PHI VŨ ĐẶNG NGUYỄN PHI VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

03/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN MINH HÀ VĂN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LÊ THỊ KIM LOAN NGUYỄN LÊ THỊ KIM LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Sơ cấp nghề

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ PHƯỢNG HOÀNG THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MỸ CHUNG TRẦN THỊ MỸ CHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH