DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC TRÌNH NGUYỄN QUỐC TRÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

01/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ MINH THƯ VÕ THỊ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN  THỊ MỸ LAM TRẦN THỊ MỸ LAM Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH LUÂN TRẦN ĐÌNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG DANH NGUYỄN HOÀNG DANH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁP HOÀNG THÔNG GIÁP HOÀNG THÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MÙI NGUYỄN THỊ MÙI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HIỀN LÊ THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ THUY ĐỖ THỊ THUY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH HỘI TRẦN THANH HỘI Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

11/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ QUANG THÁI HÀ QUANG THÁI Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

31/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG TRƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

28/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC VẤN NGUYỄN ĐỨC VẤN Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Trung cấp

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LÊ TRONG NGUYỄN LÊ TRONG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Cao đẳng nghề

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THÙY TRANG ĐẶNG THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ THU LAN DƯƠNG THỊ THU LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH TUYÊN NGUYỄN MINH TUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THÙY TRANG ĐẶNG THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

04/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI VĂN TÌNH BÙI VĂN TÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG KHOA NGUYỄN ĐĂNG KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

19/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRINH NGUYỄN THỊ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN NỞ NGUYỄN THỊ XUÂN NỞ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THU NGUYỆT VÕ THỊ THU NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THẮM NGUYỄN THỊ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIM NGÂN PHAN THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ LI NGUYỄN THỊ MỸ LI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN DUY NHẤT TRẦN DUY NHẤT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

03/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC HÒA NGUYỄN QUỐC HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN MẠNH NGUYỄN VĂN MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH