DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ TÚ NHI ĐỖ THỊ TÚ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/10/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
- Thành Phố Đà Nẵng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH MẠNH PHẠM ĐÌNH MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VĂN KHÔI HỒ VĂN KHÔI Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÔNG NHUNG NGUYỄN THỊ HÔNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH