DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THÀNH DANH PHAN THÀNH DANH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THANH MẠNH BÙI THANH MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIỀU VY NGUYỄN THỊ KIỀU VY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HỘP PHAN THỊ HỘP Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH CÔNG MẠNH ĐINH CÔNG MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 49 Tốt nghiệp Trung cấp

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LỆ HÀ NGUYỄN THỊ LỆ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 54 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KHÁNH LY NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG QUÍ LẬP ĐẶNG QUÍ LẬP Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TẤN TỰU LÊ TẤN TỰU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÔ THỊ TÚ NHI ĐÔ THỊ TÚ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THÀNH LUÂN TRẦN THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 63 Tốt nghiệp Đại học

23/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHÃ TRÚC NGUYỄN THỊ NHÃ TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

16/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN KHẢI THIỆN TRẦN KHẢI THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

05/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MỸ HIỆP TRẦN THỊ MỸ HIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH LUÂN TRẦN THANH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 63 Tốt nghiệp Đại học

28/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ PHƯƠNG HUỆ LÊ THỊ PHƯƠNG HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH HIỆP VŨ ĐÌNH HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ SƯƠNG TRẦN THỊ SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ MỸ TRINH DƯƠNG THỊ MỸ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

04/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH LỘC NGUYỄN ĐÌNH LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 51 Tốt nghiệp Đại học

23/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÚY THÙY NGUYỄN THÚY THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ TÚ NHI ĐỖ THỊ TÚ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3000000.6000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIÊM NGÂN NGUYỄN THỊ KIÊM NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

29/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THẾ VINH NGUYỄN THẾ VINH Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN TÂM DƯƠNG VĂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 47 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ CẨM NGỌC PHAN THỊ CẨM NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG XUÂN MỸ ĐẶNG XUÂN MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH