DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HOÀI NGUYỄN THỊ THU HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN HOÀNG VŨ ĐOÀN HOÀNG VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ XUÂN TÙNG HÀ XUÂN TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 12/12

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG KHƯU QUYỀN ĐẶNG KHƯU QUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN CƯỜNG NGUYỄN VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Không yêu cầu

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH HIỀN LÊ THỊ THANH HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH NGÂN LÊ THỊ THANH NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỪ THANH TUẤN TỪ THANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÔNG CHIẾN NGUYỄN ĐÔNG CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH