DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Không yêu cầu

20/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH TRI NGUYỄN ĐÌNH TRI Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN KIÊN LÊ VĂN KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ BA TRẦN THỊ BA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH CẢNH NGUYỄN MINH CẢNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN LỰC PHẠM VĂN LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG THANH XUÂN TĂNG THANH XUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MAI NGUYỄN THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ QUÝ ĐỖ THỊ QUÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7-10 triệu
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VIẾT HÀ NGUYỄN VIẾT HÀ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 5 tháng

DANH MỤC NGÀNH