DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MỸ TRANG HỒ THỊ MỸ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ PHƯƠNG THẢO NGÔ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ VIẾT CƯỜNG NGÔ VIẾT CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 55 12/12

12/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN CHÍ TRẦN VĂN CHÍ Giới tính: Nam Tuổi: 58 12/12

12/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA N THỊ NỮ PHA N THỊ NỮ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Không yêu cầu

24/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN TÁNH PHẠM VĂN TÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 60 12/12

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUỆ NGUYỄN THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Không yêu cầu

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DANG HONG PHUONG DANG HONG PHUONG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Không yêu cầu

07/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HẰNG NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Không yêu cầu

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HỮU CẦU LÊ HỮU CẦU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

11/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Hùng Cường Đỗ Hùng Cường Giới tính: Nam Tuổi: 39 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

19/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: 18000000 - 25000000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ LỆ QUYÊN VÕ THỊ LỆ QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Không yêu cầu

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Kim Ngân Trần Thị Kim Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Không yêu cầu

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DIỆP BẢO VINH DIỆP BẢO VINH Giới tính: Nam Tuổi: 52 Không yêu cầu

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM THOA NGUYỄN THỊ KIM THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 11/12

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC DŨNG TRẦN QUỐC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 48 12/12

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DIỆP THẾ LỢI DIỆP THẾ LỢI Giới tính: Nam Tuổi: 32 12/12

23/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoang ca sinh Hoang ca sinh Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Không yêu cầu

20/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠ NGUYỄN THỊ HẠ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Không yêu cầu

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MY HỒ THỊ MY Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Không yêu cầu

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH TUẤN LÊ THANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Không yêu cầu

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THẢO VI LÊ THỊ THẢO VI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Không yêu cầu

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THI TƯỜNG VI NGUYỄN THI TƯỜNG VI Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

07/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐẢO VIỆN NGUYỄN ĐẢO VIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 55 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYỄN THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 59 09/12

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TUYẾT LÊ THỊ TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LIỆU NGUYỄN THỊ LIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 43 09/12

09/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LẬP NGUYỄN THỊ LẬP Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Không yêu cầu

08/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH HỒNG LÊ THỊ BÍCH HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LONG THỊ NHÓN LONG THỊ NHÓN Giới tính: Nữ Tuổi: 36 10/12

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH