DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ ÚT TRANG TRẦN THỊ ÚT TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Không yêu cầu

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ BẢO QUỐC ĐỖ BẢO QUỐC Giới tính: Nam Tuổi: 30 12/12

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ CẨM NGUYỄN THỊ CẨM Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Không yêu cầu

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊU TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊU Giới tính: Nữ Tuổi: 22 12/12

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HƯNG LÊ HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 12/12

09/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: công nhân
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ cindypau cindypau Giới tính: Nữ Tuổi: 25 11/12

06/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC THẢO LÊ NGỌC THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 50 Không yêu cầu

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HỒNG ĐINH THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 1 12/12

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

29/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ YẾN BÙI THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 09/12

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN CÔNG TOẠI TRẦN CÔNG TOẠI Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NHẠC NGUYỄN VĂN NHẠC Giới tính: Nam Tuổi: 26 Không yêu cầu

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THẾ VƯƠNG PHÙNG THẾ VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Không yêu cầu

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MINH TOÀN LÊ MINH TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THANH THẢO ĐẶNG THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ CHÍN NGUYỄN THỊ CHÍN Giới tính: Nữ Tuổi: 47 09/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM MINH VƯƠNG PHẠM MINH VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 12/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ LOAN ĐỖ THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 09/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tuyết Nữ Nguyễn Thị Tuyết Nữ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Không yêu cầu

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀI PHONG NGUYỄN HOÀI PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Không yêu cầu

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI DUY THÔNG BÙI DUY THÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ NHƯ THỦY ĐẶNG THỊ NHƯ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH PHONG NGUYỄN MINH PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KHÁCH SẠN ANYA PREMIER QUY NHƠN KHÁCH SẠN ANYA PREMIER QUY NHƠN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

16/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC THƯỜNG PHẠM NGỌC THƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH THU TRẦN ANH THU Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN TƯỜNG TRUNG NGUYÊN TƯỜNG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH NGHIÊM NGUYỄN THANH NGHIÊM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH NHẤT NGUYỄN THÀNH NHẤT Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH