DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khoa Le Tran Anh Khoa Le Tran Anh Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIÊN KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

27/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUANG HUY HUỲNH QUANG HUY Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
- Tỉnh Quảng Nam
- Tỉnh Quảng Ngãi
- Tỉnh Khánh Hòa
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU HIỆP NGUYỄN HỮU HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 29 12/12

27/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hữu Trí Lê Hữu Trí Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

06/09/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO VĂN THỪA CAO VĂN THỪA Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

09/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH TRƯỜNG NGUYỄN MINH TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH