DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hữu Trí Lê Hữu Trí Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

06/09/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO VĂN THỪA CAO VĂN THỪA Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

09/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH TRƯỜNG NGUYỄN MINH TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH