DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH TRỌNG VÕ ĐÌNH TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THẾ HÙNG PHẠM THẾ HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THÀNH LUÂN ĐẶNG THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC BẢO NGUYỄN NGỌC BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7-10 triệu
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 tháng

DANH MỤC NGÀNH