DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC HỘI TRẦN QUỐC HỘI Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH NGÂN LÊ THANH NGÂN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỮU HUY TRẦN HỮU HUY Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH HUY PHAN THANH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN CHIẾN TRẦN VĂN CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH PHÚ NGUYỄN THÀNH PHÚ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM TRỊNH QUỐC DŨNG PHẠM TRỊNH QUỐC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Trung cấp

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ CHÍ TIẾN TẠ CHÍ TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN NGUYÊN LÊ VĂN NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NHỰT NGUYỄN VĂN NHỰT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀNG CHƯƠNG LÊ HOÀNG CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN TRUNG PHAN VĂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LÂM DUY PHÚC NGUYỄN LÂM DUY PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

13/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HOÀNG PHÚC PHẠM HOÀNG PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 1823 Trung cấp nghề

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THANH HIỆP LƯƠNG THANH HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN LĨNH DƯƠNG VĂN LĨNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH XUÂN NHẬT HUỲNH XUÂN NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

12/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN MINH PHAN VĂN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC TRỊ NGUYỄN QUỐC TRỊ Giới tính: Nam Tuổi: 0 Tốt nghiệp Trung cấp

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN QUÝ PHẠM VĂN QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THIÊN NGUYỄN VĂN THIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ CẨM PHƯƠNG LÊ THỊ CẨM PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ LỆ HUỲNH THỊ LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG TRÍ NGUYỄN TRỌNG TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUANG THẮNG LÊ QUANG THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN THU DƯƠNG VĂN THU Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng nghề

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC TÙY TRẦN QUỐC TÙY Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TRIỆU NGUYỄN VĂN TRIỆU Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TUẤN VŨ LÊ TUẤN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN TRẠCH LÊ VĂN TRẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 56 Tốt nghiệp Trung cấp

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH