DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRUNG THOA NGUYỄN THỊ TRUNG THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 8.000.000
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

22/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM SANG TRẦN THỊ KIM SANG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/12/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO  THỦY TIÊN CAO THỦY TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

25/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH