DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC CHÍNH TRẦN QUỐC CHÍNH Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN THÀNH LONG NGUYÊN THÀNH LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC HUY NGUYỄN QUỐC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH LONG NGUYỄN THÀNH LONG Giới tính: Nam Tuổi: 31 12/12

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOANG TRI THE HOANG TRI THE Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 7-10 triệu
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HOÀNG NGUYỄN VĂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRIỆU PHÚC NGUYỄN TRIỆU PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HOÀNG NGUYỄN VĂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC QUANG TRẦN NGỌC QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Không yêu cầu

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ VĂN TIỆN VÕ VĂN TIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN LỪNG TRẦN VĂN LỪNG Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3 - 5 Triệu
Ngành: Bảo trì - Bảo dưỡng công nghiệp Kinh nghiệm: 10 tháng

DANH MỤC NGÀNH