DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM TIẾN DŨNG PHẠM TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

27/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THÀNH NGHIỆP LÊ THÀNH NGHIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000-10000000
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH TRỌNG VÕ ĐÌNH TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000-10000000
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ ĐỨC LỢI HỒ ĐỨC LỢI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH HUY PHAN THANH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 15-20 triệu
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH DŨNG NGUYỄN MINH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH ANH TUÂN HUỲNH ANH TUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH PHỐ NGUYỄN THÀNH PHỐ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN BẰNG DƯƠNG VĂN BẰNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG NGỌC THẠCH DƯƠNG NGỌC THẠCH Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THÀNH ĐÔ TRẦN THÀNH ĐÔ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NHƯ QUÂN NGUYỄN NHƯ QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG BẢO TRẦN QUANG BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH