DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NGỌC THƯ BÙI THỊ NGỌC THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 12/12

15/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠ VI NGUYỄN THỊ HẠ VI Giới tính: Nữ Tuổi: 41 12/12

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ TRÀNG VÕ THỊ TRÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 50 12/12

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ MỸ CHÂU NGUYỄN THỊ NHƯ MỸ CHÂU Giới tính: Nữ Tuổi: 56 Sơ cấp nghề

13/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HỒNG DIỄM VÕ THỊ HỒNG DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 46 09/12

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ KIM ANH HỒ THỊ KIM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 38 12/12

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 12/12

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÁI THANH NGUYỄN THỊ THÁI THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ LÀI NGUYỄN THỊ NHƯ LÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 36 12/12

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ PHƯƠNG QUYÊN PHAN THỊ PHƯƠNG QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC LINH NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Sơ cấp nghề

16/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM HIỀN TRẦN THỊ KIM HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 38 12/12

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ TRANG NGHI NGÔ TRANG NGHI Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Tốt nghiệp Trung cấp

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỐNG THỊ BÍCH HƯỜNG TỐNG THỊ BÍCH HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 51 12/12

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ PHƯƠNG NHƠN PHẠM THỊ PHƯƠNG NHƠN Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Tốt nghiệp Tiểu học

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ NHUẦN ĐỖ THỊ NHUẦN Giới tính: Nữ Tuổi: 56 Sơ cấp nghề

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ NGỌC CHI HỒ THỊ NGỌC CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 58 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH DIỆP PHẠM THỊ THANH DIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 58 Sơ cấp nghề

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THÙY LINH VÕ THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

31/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HỒNG VÕ THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HỒNG MINH VÕ THỊ HỒNG MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ NGỌC VŨ HUỲNH THỊ NGỌC VŨ Giới tính: Nữ Tuổi: 44 12/12

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TUYẾT DUNG LÊ THỊ TUYẾT DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

20/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LIỄU NGUYỄN THỊ LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 57 09/12

19/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀO THỊ LÝ MAI TÀO THỊ LÝ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 52 Không yêu cầu

05/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ DUNG LÊ THỊ MỸ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

23/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ LỆ HỒNG BÙI THỊ LỆ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 41 09/12

13/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LAN HƯƠNG NGUYỄN LAN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 39 12/12

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ LỆ HẰNG NGÔ THỊ LỆ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 37 10/12

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH