DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục chính trị

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ BÍCH DIỆU ĐẶNG THỊ BÍCH DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5-7 triệu
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH