DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ TƯỜNG VI PHAN THỊ TƯỜNG VI Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH THƯ NGUYỄN THỊ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHI LUYẾN NGUYỄN THỊ PHI LUYẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ THANH TUYỀN HÀ THỊ THANH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7-10 triệu
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC TRƯƠNG TRẦN NGỌC TRƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 7000000-10000000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC TRƯƠNG TRẦN NGỌC TRƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 10000000-12000000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ THANH HUYỀN HÀ THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000-10000000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH