DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN VŨ TRẦN TUẤN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH CÔNG NGUYỆN HUỲNH CÔNG NGUYỆN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THÚY HẰNG NGÔ THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN NHỰT NGUYỄN XUÂN NHỰT Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THÀNH TRƯƠNG NGÔ THÀNH TRƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN QUỐC TÂM ĐOÀN QUỐC TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

13/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU HIỀN TRẦN THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thắm Phạm Thị Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NHẤT LONG NGUYỄN NHẤT LONG Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HUY HOÀNG LÊ HUY HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 63 Tốt nghiệp Đại học

31/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN DƯƠNG PHAN VĂN DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

31/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ANH TUẤN PHẠM ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 46 Tốt nghiệp Trung cấp

30/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ TƯỜNG VI PHAN THỊ TƯỜNG VI Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH THƯ NGUYỄN THỊ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHI LUYẾN NGUYỄN THỊ PHI LUYẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ THANH TUYỀN HÀ THỊ THANH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7-10 triệu
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC TRƯƠNG TRẦN NGỌC TRƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 7000000-10000000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC TRƯƠNG TRẦN NGỌC TRƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 10000000-12000000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ THANH HUYỀN HÀ THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Định
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000-10000000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH