DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Báo chí/Biên tập

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THIÊN Ý DƯƠNG THIÊN Ý Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ THÙY GIANG ĐÀO THỊ THÙY GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HỒNG TRINH PHAN THỊ HỒNG TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

14/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LANG NGỌC TÚ LANG NGỌC TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 64 Tốt nghiệp Trung cấp

20/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC SANG LÊ QUỐC SANG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HỘP NGUYỄN THANH HỘP Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC NIỆM NGUYỄN ĐỨC NIỆM Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH