DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN QUANG TÚ TRẦN QUANG TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ:

28/03/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ HỒNG CẨM LÊ THỊ HỒNG CẨM Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

22/03/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN QUỐC BẢO TRẦN QUỐC BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Xây dựng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Quốc Mạnh Trần Quốc Mạnh Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Cao đẳng nghề

13/03/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thị Duyên An Phan Thị Duyên An Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Không yêu cầu

12/03/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ LỆ THẮM NGUYỄN THỊ LỆ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

07/03/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhan viên kế toán, thống kê, thủ kho, kế toán bán hàng, nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT DƯƠNG THANH HÂN DƯƠNG THANH HÂN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/03/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên kỹ thuật Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN MINH DŨNG NGUYỄN MINH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Quản lý dự án hoặc Tư vấn giám sát Công trình xây dựng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG THỊ THU AN TRƯƠNG THỊ THU AN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: hành chính nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Hành chính học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẶNG NGỌC DIỆP ĐẶNG NGỌC DIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Có sử dụng Tiếng Anh, thi nhập ổn định. Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công tác xã hội Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ NGỌC GIÀU LÊ THỊ NGỌC GIÀU Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ:

14/02/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐÀO THỊ ÁNH TUYẾT ĐÀO THỊ ÁNH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên kinh doanh, Nhân viên văn phòng, Kế toán nội bộ, Kế toán kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGÔ THANH LÂN NGÔ THANH LÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

04/02/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kĩ sư xây dựng, giám sát xây dựng, nhân viên dự toán đấu thầu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN NGỌC THIỆN TRẦN NGỌC THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

10/12/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kinh Doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Hoài Thanh Hoài Phạm Hoài Thanh Hoài Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ Sư Xây Dựng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Nguyễn Duy Lê Nguyễn Duy Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Xây dựng công trình thủy, xây dựng công trình, nhân sự, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐỖ THỊ TÚ NHI ĐỖ THỊ TÚ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

20/10/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN TUẤN MINH TRẦN TUẤN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/10/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: PHỤ TRÁCH KINH DOANH - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

09/10/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN LUÂN NGUYỄN VĂN LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/10/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN TIẾN NGUYỄN VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

24/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: giám sát Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Bảo Lượng Đặng Thị Bảo Lượng Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

23/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Hành chính nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT DO THI KIM LIEN DO THI KIM LIEN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

08/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán tổng hợp /Kế toán trưởng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Hữu Trí Lê Hữu Trí Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

06/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Thiết kế, Giám sát, Thi công Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN LUÂN NGUYỄN VĂN LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

31/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: kỹ sư lâm nghiệp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: 12/12

29/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 61 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM TIẾN DŨNG PHẠM TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

27/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ KIM LY VÕ THỊ KIM LY Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

23/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ hoặc Trường học Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HOÀNG THẾ SANG HOÀNG THẾ SANG Giới tính: Nam Tuổi: 19 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên , dịch vụ , tư vấn Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYEN THINH NGUYEN THINH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, kế hoạch sản xuất, kiểm soát nội bộ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH