DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ ĐỨC LINH LÊ ĐỨC LINH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TẠ CÔNG TẶNG TẠ CÔNG TẶNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: 12/12

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN HIẾU NGUYỄN VĂN HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THANH TUẤN NGUYỄN THANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trình độ: 10/12

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐOÀN THỊ ÁNH NGUYỆT ĐOÀN THỊ ÁNH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trình độ: 12/12

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGÔ THỊ TRÚC NGÔ THỊ TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ VĂN TẤN LÊ VĂN TẤN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: 10/12

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ NƯƠNG NGUYỄN THỊ NƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: 10/12

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN VĂN VẠN TRẦN VĂN VẠN Giới tính: Nam Tuổi: 55 Trình độ: 10/12

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ HIỀN VÕ THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 58 Trình độ: Tốt nghiệp Tiểu học

06/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN NÊN NGUYỄN VĂN NÊN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: 10/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT THÁI VĂN CHÁNH THÁI VĂN CHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN THỊ HỘP PHAN THỊ HỘP Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN CÔNG CHÍ PHAN CÔNG CHÍ Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trình độ: Tốt nghiệp Tiểu học

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TÔN THẤT HUY TRUNG TÔN THẤT HUY TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN XUÂN CHÁNH NGUYỄN XUÂN CHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: Tốt nghiệp Tiểu học

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI VĂN LANG BÙI VĂN LANG Giới tính: Nam Tuổi: 57 Trình độ: 10/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ PHÚC BẢO LÊ PHÚC BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trình độ: 09/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ NGỌC HẰNG VÕ THỊ NGỌC HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: 10/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ HÙNG ANH LÊ HÙNG ANH Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trình độ: 09/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VŨ THỊ KIỀU TRANG VŨ THỊ KIỀU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ PHỐ NGUYỄN THỊ PHỐ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH NGỌC TỐ TRINH HUỲNH NGỌC TỐ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐINH THIÊN NGÔN ĐINH THIÊN NGÔN Giới tính: Nam Tuổi: 45 Trình độ: 09/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN TIẾN PHÁT NGUYỄN TIẾN PHÁT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Cao đẳng nghề

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ HỮU LÊ THỊ HỮU Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: 12/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT GIÃ XUÂN NHƯ GIÃ XUÂN NHƯ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ MẬN NGUYỄN THỊ MẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Trình độ: 12/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẶNG HỒNG NAM ĐẶNG HỒNG NAM Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: 10/12

05/05/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH