DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM ĐÌNH KHẢI PHẠM ĐÌNH KHẢI Giới tính: Nam Tuổi: 45 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HỒ THỊ SANH HỒ THỊ SANH Giới tính: Nữ Tuổi: 55 Trình độ: Không yêu cầu

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN CHÁNH THI NGUYỄN CHÁNH THI Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: 09/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VĂN THỊ BÉ VĂN THỊ BÉ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ HỒNG HẠNH PHẠM THỊ HỒNG HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THANH HỘI TRẦN THANH HỘI Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐỖ TRƯƠNG NHẬT HUYỀN ĐỖ TRƯƠNG NHẬT HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LƯƠNG THÀNH HUY LƯƠNG THÀNH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THANH THÚY NGUYỄN THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ SIM NGUYỄN THỊ SIM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: 12/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LƯU THỊ XUÂN HIỀN LƯU THỊ XUÂN HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN NGỌC ÁNH NGUYỄN NGỌC ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH THỊ HẰNG HUỲNH THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: 09/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: 10/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ MỸ NGA VÕ THỊ MỸ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 10/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐOÀN VIỆT TRINH ĐOÀN VIỆT TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ CẨM NHUNG TRẦN THỊ CẨM NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI THỊ HỒNG DIỆP BÙI THỊ HỒNG DIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 56 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HỒNG HOA NGUYỄN THỊ HỒNG HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 57 Trình độ: Trung cấp nghề

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH THỊ THU NGUYỆT HUỲNH THỊ THU NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ thuật dệt may Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THÀNH TRUNG NGUYỄN THÀNH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trình độ: Tốt nghiệp Tiểu học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN DÂN PHỤNG NGUYỄN DÂN PHỤNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN NGỌC THANH TRẦN NGỌC THANH Giới tính: Nam Tuổi: 61 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LƯƠNG THỊ THU NGA LƯƠNG THỊ THU NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: 09/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT KHỔNG THỊ HẬU KHỔNG THỊ HẬU Giới tính: Nữ Tuổi: 55 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN NẠI NGUYỄN VĂN NẠI Giới tính: Nam Tuổi: 54 Trình độ: 09/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ VĂN DỰ VÕ VĂN DỰ Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trình độ: 12/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ MỸ HIỆP TRẦN THỊ MỸ HIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HỒ THỊ MỸ TRANG HỒ THỊ MỸ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẶNG THỊ THU HIỀN ĐẶNG THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 50 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH