DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐỖ THỊ TÚ NHI ĐỖ THỊ TÚ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

20/10/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN TUẤN MINH TRẦN TUẤN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/10/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: PHỤ TRÁCH KINH DOANH - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

09/10/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN LUÂN NGUYỄN VĂN LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/10/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN TIẾN NGUYỄN VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

24/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: giám sát Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Bảo Lượng Đặng Thị Bảo Lượng Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

23/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Hành chính nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT DO THI KIM LIEN DO THI KIM LIEN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

08/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán tổng hợp /Kế toán trưởng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Hữu Trí Lê Hữu Trí Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

06/09/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Thiết kế, Giám sát, Thi công Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN LUÂN NGUYỄN VĂN LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

31/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: kỹ sư lâm nghiệp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

29/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 61 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM TIẾN DŨNG PHẠM TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

27/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ KIM LY VÕ THỊ KIM LY Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

23/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ hoặc Trường học Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HOÀNG THẾ SANG HOÀNG THẾ SANG Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên , dịch vụ , tư vấn Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYEN THINH NGUYEN THINH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán, kế hoạch sản xuất, kiểm soát nội bộ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYEN THI MY HUNG NGUYEN THI MY HUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: ke toan, van phong Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Phương Thắm Nguyễn Thị Phương Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

18/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Ổn định và lâu dài Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ MỸ VIÊN TRẦN THỊ MỸ VIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ:

17/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VO LINH VO LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ:

17/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THANH BÌNH NGUYỄN THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

11/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT CAO VĂN THỪA CAO VĂN THỪA Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

09/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ thuật hiện trường Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT hồ luận hồ luận Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ:

07/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HUỲNH THỊ KIM XUÂN HUỲNH THỊ KIM XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Cao đẳng nghề

03/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: làm giám đốc Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ KIM DUNG TRẦN THỊ KIM DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/08/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Quản lý nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ NHƯ Ý LÊ NHƯ Ý Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

26/06/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Phù hợp với chuyên môn Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trương Thanh Văn Trương Thanh Văn Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

04/05/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên IT Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG THANH HOÀNG TRƯƠNG THANH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

30/03/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, dân dụng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ thuật giao thông Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN BẢO THƯƠNG NGUYỄN BẢO THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

20/03/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên hành chính Nhân viên kế toán kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

25/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Hành Chính Nhân Sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂM NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

24/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán - Hành chính - Nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYEN HOAI VU NGUYEN HOAI VU Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

23/02/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: . Có cơ hội phát triển bản thân và khả năng thăng tiến cao tại môi trường mới. Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 7 năm 1 tháng

DANH MỤC NGÀNH