DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ THI TRẦN THỊ THI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG TRẦN KHÁNH NGUYỆT TRƯƠNG TRẦN KHÁNH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN PHÚC HẬU TRẦN PHÚC HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGÔ THỊ NINH NGÔ THỊ NINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN PHAN PHA NGUYỄN PHAN PHA Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN THỊ KIỀU PHƯƠNG PHAN THỊ KIỀU PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Cao đẳng nghề

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ GIANG NGUYỄN THỊ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: 09/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THANH SẮC TRẦN THANH SẮC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ DIỄM KIỀU TRẦN THỊ DIỄM KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ HOA PHẠM THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRƯƠNG THỊ KIM DIỆU TRƯƠNG THỊ KIM DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: 09/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VĂN THỊ DUYÊN VĂN THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: 09/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN DUY VŨ TRẦN DUY VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: 11/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN VĂN TÂM TRẦN VĂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT HỒ VĂN CHIẾN HỒ VĂN CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 53 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THÁI LONG TRẦN THÁI LONG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ ĐỨC MẪN LÊ ĐỨC MẪN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: 10/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ MỸ NHỚ LÊ THỊ MỸ NHỚ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN HỮU TRÍ NGUYỄN HỮU TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Lập Nguyễn Lập Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên bán hàng - nhân viên phòng nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THU LỆ NGUYỄN THỊ THU LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ QUỐC TRUNG LÊ QUỐC TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM SƠN NỮ PHẠM SƠN NỮ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN MINH TINH NGUYỄN MINH TINH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: 09/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRÀN NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG TRÀN NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT BÙI THỊ DIỄM KIỀU BÙI THỊ DIỄM KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ THU HƯƠNG TRẦN THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THANH DUNG NGUYỄN THỊ THANH DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ MỸ LY TRẦN THỊ MỸ LY Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Không yêu cầu

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH