DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ CÔNG SỰ LÊ CÔNG SỰ Giới tính: Nam Tuổi: 57 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐỖ THÀNH LUÂN ĐỖ THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ THỊ THANH THÚY VÕ THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 50 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT CAO QUANG VINH CAO QUANG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ QUÝ NGUYỄN THỊ QUÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ XUÂN NGÂN LÊ THỊ XUÂN NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ VĂN CÔNG VÕ VĂN CÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 44 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẶNG THỊ THANH LIÊM ĐẶNG THỊ THANH LIÊM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: 10/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGÔ CHÍ THANH NGÔ CHÍ THANH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN HỮU LÝ NGUYỄN HỮU LÝ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Không yêu cầu

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐINH THỊ HƯƠNG ĐINH THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẶNG VĂN ĐỨC ĐẶNG VĂN ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 48 Trình độ: 09/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN XUÂN LUẬN NGUYỄN XUÂN LUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: 09/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM THỊ NHẠN PHẠM THỊ NHẠN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN MINH TIN NGUYỄN MINH TIN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: 12/12

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT TRẦN THỊ HẢO TRẦN THỊ HẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Không yêu cầu

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYÊN NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LƯU ANH NGỌC VY LƯU ANH NGỌC VY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: 12/12

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT VÕ VĂN TRUNG VÕ VĂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 56 Trình độ: 09/12

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐẶNG THỊ MUỘI ĐẶNG THỊ MUỘI Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THANH TRIỀU LÊ THANH TRIỀU Giới tính: Nam Tuổi: 48 Trình độ: Sơ cấp nghề

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ MINH THƯ LÊ THỊ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN VĂN HIẾU PHAN VĂN HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 48 Trình độ: Sơ cấp nghề

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN TÂY NGUYỄN VĂN TÂY Giới tính: Nam Tuổi: 48 Trình độ: Sơ cấp nghề

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHẠM MINH TRUNG PHẠM MINH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trình độ: 12/12

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ ĐỨC GIANG LÊ ĐỨC GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÊ THỊ THANH NGA LÊ THỊ THANH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐÀO THANH MINH ĐÀO THANH MINH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT PHAN THỊ MỸ HƯỜNG PHAN THỊ MỸ HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Trình độ: 09/12

24/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH