QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM.

 • 25/05/2018
 • 2001

 

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THAM GIA 
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐỊNH KỲ 
VÀO NGÀY 05 VÀ 20 HÀNG THÁNG

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Định về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ vào ngày 05 và 20 hàng tháng; Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn quy trình tham gia các Phiên giao dịch việc làm như sau:

I. ĐỐI VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG, CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM:

Bước 1 : Đăng ký tham gia Phiên giao dịch việc làm:

* Nhà tuyển dụng tham gia Phiên giao dịch việc làm gửi hồ sơ đăng ký gồm :

+ Phiếu đăng ký thông tin tuyển dụng, tuyển sinh (theo mẫu)

+ Các yêu cầu hoặc nội dung có liên quan khác (nếu có).

* Hồ sơ đăng ký tham gia được gửi về Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định theo địa chỉ: số 215 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn Điện thoại : (0256) 3646 509Email: phongvieclam@vieclambinhdinh.gov.vn hoặc Website: vieclambinhdinh.gov.vn để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn.

* Thời gian gửi phiếu đăng ký: Xin mời xem thông báo của Trung tâm THEO TỪNG PHIÊN GIAO DỊCH  trên trang chủ  website: vieclambinhdinh.gov.vn

Bước 2 : Dự họp, nghe phổ biến nội dung hoạt động tại Phiên giao dịch việc làm :

Nhà tuyển dụng, các Cơ sở đào tạo tham gia Phiên giao dịch việc làm cử người đến dự  họp (vào lúc 14 giờ 00 chiều hôm trước khi tổ chức Phiên)  để nghe Ban tổ chức phổ biến về nội dung hoạt động của Phiên giao dịch, Nhận vị trí (khu vực) phỏng vấn để làm công tác chuẩn bị.

Bước 3 : Yêu cầu đối với Nhà tuyển dụng, các Cơ sở đào tạo tại Phiên giao dịch:

Nhà tuyển dụng, Cơ sở đào tạo tham gia Phiên giao dịch việc làm cần cử người có trách nhiệm để thực hiện tốt công tác phỏng vấn, tuyển dụng, tuyển sinh ...

Bước 4 : Tổng hợp, báo cáo :

Đơn vị tham gia hoàn tất báo cáo gửi lại cho Ban tổ chức gồm :

+ Báo cáo kết quả tuyển dụng, tuyển sinh (khi kết thúc Phiên giao dịch việc làm).

+ Sau 01 tháng (30 ngày) Nhà tuyển dụng, Cơ sở đào tạo thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định về tình hình lao động làm việc tại Doanh nghiệp hoặc học tập tại Cơ sở đào tạo.

II/ ĐỐI VỚI BAN TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM: 

Bước 1 : Thông tin, tuyên truyền :

Ban tổ chức thường xuyên thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, của việc tổ chức Phiên giao dịch; thời gian, địa điểm tổ chức... và gửi thư mời để Nhà tuyển dụng, Cơ sở đào tạo biết để đăng ký tham gia; Người lao động biết để tìm việc và học nghề .

Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ đăng ký :

Ban tổ chức tiến hành tiếp nhận Phiếu đăng ký tham dự của Nhà tuyển dụng, Cơ sở đào tạo (trước 05 ngày tổ chức Phiên) và thông báo kết quả có được tham dự Phiên giao dịch lần đó không.

Bước 3 : Tổng hợp danh sách, số lượng tuyển dụng lao động, tuyển sinh :

Ban tổ chức tổng hợp danh sách và số lượng tuyển lao động, tuyển sinh của các Nhà tuyển dụng, Cơ sở đào tạo, để in tờ rơi phân phát cho Người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm.

Bước 4 : Họp với các Nhà tuyển dụng, các Cơ sở đào tạo:

Ban tổ chức tiến hành họp với các Nhà tuyển dụng, Cơ sở đào tạo để phổ biến về nội dung thực hiện tại Phiên giao dịch việc làm, đồng thời nghe ý kiến phản hồi của các Nhà tuyển dụng, Cơ sở đào tạo.

Bước 5 : Kiểm tra nội dung tiến hành Phiên giao dịch việc làm :

- Trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm;

- Công tác an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ...

- Một số công tác khác ...

Bước 6 : Tổng hợp, báo cáo kết quả của Phiên giao dịch việc làm:

Ban tổ chức Phiên giao dịch việc làm tổng hợp số liệu về Phiên giao dịch việc làm và Báo cáo theo quy định.

Bước 7 : Họp rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho Phiên giao dịch việc làm tiếp theo:

Ban tổ chức họp để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp thực hiện tốt hơn cho các Phiên giao dịch việc làm tiếp theo... 

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415