CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH ĐỊNH

 • 29/11/2016
 • 1641

1. Vị trí, chức năng: 

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, được ngân sách đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.  

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ: 

2.1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2.2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.3. Thu thập, phân tích, dự báo, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung ứng thông tin thị trường lao động.

2.4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

2.5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

2.6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

2.7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

2.8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp; kết nối, điều tiết hệ thống thông tin thị trường lao động và dự báo thị trường lao động .v.v. .

2.10. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 

3. Quyền hạn:

3.1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Trung tâm.

3.2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

3.3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

3.4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

3.5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

3.6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

3.7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật. 

4. Nguyên tắc hoạt động chung:

4.1. Đúng pháp luật, kịp thời và tạo thuận lợi cho khách hàng.

4.2. Luôn nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các tiện ích và loại hình dịch vụ việc làm để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

4.3. Ứng dụng tin học, viễn thông, điện tử ở mức độ ngày càng cao để thực hiện nhiệm vụ và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

4.4. Tạo ra nguồn thu chính đáng, hợp pháp để bù đắp chi phí và giảm chi từ ngân sách nhà nước. 

5. Phương châm hoạt động:

5.1. Tận tâm với nhiệm vụ;

5.2. Tận tụy với công việc;

5.3. Tận tình với khách hàng.

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415